פ.כ.מ ברדיו

כל השידורים של פ.כ.מ ברדיו

5/5

שידור ברדיו צפון  

04/01/2023

5/5

שידור ברדיו חיפה עם יניב קטן 

30/04/23

5/5

שידור מ 31/12/2022 ב רדיו רדיו צפון 

31/12/2022

5/5

שידור מ 01/01/2023 ב רדיו עם סלוצקי ודומינגז

01/01/2023

5/5

שידור ברדיו צפון  

02/01/2023

5/5

שידור מ 03/01/2023 ב רדיו עם סלוצקי ודומינגז

03/01/2023

5/5

שידור ברדיו חיפה עם יניב קטן 

01/05/2023

 

5/5

שידור מ 05/01/2023 ב רדיו עם אסי הג'וקר 

05/01/2023

5/5

שידור מ 18/08/2022 ב רדיו 

18/08/2022

5/5

שידור מ 10/05/2023 ב רדיו חיפה

10/05/2023

5/5

שידור מ 17/08/2022 ב רדיו 

16/08/2022

5/5

שידור מ 08/05/23 ב רדיו 

08/05/23

5/5

שידור בתכנית בריזה עם אסי הג'וקר 

26/07/2022

5/5

שידור מ 27/07/2022 ב רדיו עם אסי הג'וקר

27/07/2022

5/5

שידור מ 28/07/2022 ב רדיו עם אסי הג'וקר

28/07/2022

5/5

שידור מ 14/08/2022 ב רדיו 

14/08/2022

5/5

שידור מ 16/08/2022 ב רדיו 

16/08/2022

5/5

שידור מ 19/08/2022 ב רדיו 

19/08/2022

5/5

שידור מרדיו חיפה עם פרץ כהן משכנתאות, 17/02/2022

5/5

שידור מ 8.2.22 ב רדיו חיפה-107.5

08/02/2022

5/5

שידור מ 24.07.22 ב רדיו חיפה-107.5

24/07/2022

5/5

30.6.22 עידן כהן וארז פרץ בתכנית חמישי שמח ברדיו צפון

5/5

30.6.22 עידן כהן וארז פרץ בתכנית חמישי שמח ברדיו צפון

5/5

30.6.22 עידן כהן וארז פרץ בתכנית חמישי שמח ברדיו צפון

5/5

פרץ כהן משכנתאות בשידור חי ב רדיו חיפה-107.5

5/5

חסכון לליאב נחמני בשידור חי ב רדיו חיפה-107.5

5/5
דילוג לתוכן